🎉 Mở bán ốp lưng Slimcase cho iPhone 14 | Đặt hàng ngay 🎁

Bộ sưu tập: Slimcase | Ốp lưng cho iPhone

Ốp lưng Slimcase được thiết kế để bảo vệ, nhưng vẫn giữ được kiểu dáng sang trọng ban đầu cho điện thoại của bạn.
21 sản phẩm
 • Slimcase cho iPhone 14 Pro Max
  Slimcase cho iPhone 14 Pro Max
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 14 Pro
  Slimcase cho iPhone 14 Pro
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 14 Plus
  Slimcase cho iPhone 14 Plus
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 14
  Slimcase cho iPhone 14
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 13 Pro Max
  ốp lưng điện thoại iphone 13 pro max, ốp lưng dòng iphone 13 pro max, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 13 pro max, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 13 Pro
  ốp lưng điện thoại iphone 13 pro, ốp lưng dòng iphone 13 pro, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 13 pro, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 13
  ốp lưng điện thoại iphone 13, ốp lưng dòng iphone 13, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 13, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 13 Mini
  ốp lưng điện thoại iphone 13 mini, ốp lưng dòng iphone 13 mini, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 13 mini, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  495.000
  Giá bán
  495.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 12 Pro Max
  ốp lưng điện thoại iphone 12 pro max, ốp lưng dòng iphone 12 pro max, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 12 pro max, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 12 Pro
  ốp lưng điện thoại iphone 12 pro, ốp lưng dòng iphone 12 pro, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 12 pro, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 12
  ốp lưng điện thoại iphone 12, ốp lưng dòng iphone 12, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 12, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 12 Mini
  ốp lưng điện thoại iphone 12 mini, ốp lưng dòng iphone 12 mini, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 12 mini, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 11 Pro Max
  ốp lưng điện thoại iphone 11 pro max, ốp lưng dòng iphone 11 pro max, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 11 pro max, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 11 Pro
  ốp lưng điện thoại iphone 11 pro, ốp lưng dòng iphone 11 pro, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 11 pro, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 11
  ốp lưng điện thoại iphone 11, ốp lưng dòng iphone 11, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 11, ốp lưng điện thoại iphone
  Giá thông thường
  449.000
  Giá bán
  449.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 7/8/SE2
  ốp lưng điện thoại iPhone 7/8/SE2, ốp lưng dòng iPhone 7/8/SE2, ốp lưng iphone, ốp lưng iPhone 7/8/SE2, ốp lưng điện thoại iphone
  -51%
  Giá thông thường
  449.000₫
  Giá bán
  220.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone XS
  ốp lưng điện thoại iPhone XS, ốp lưng dòng iPhone XS, ốp lưng iphone, ốp lưng iPhone XS, ốp lưng điện thoại iphone
  -51%
  Giá thông thường
  449.000₫
  Giá bán
  220.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone XS Max
  ốp lưng điện thoại iPhone XS Max, ốp lưng dòng iPhone XS Max, ốp lưng iphone, ốp lưng iPhone XS Max, ốp lưng điện thoại iphone
  -51%
  Giá thông thường
  449.000₫
  Giá bán
  220.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone X
  ốp lưng điện thoại iPhone X, ốp lưng dòng iPhone X, ốp lưng iphone, ốp lưng iPhone X, ốp lưng điện thoại iphone
  -51%
  Giá thông thường
  449.000₫
  Giá bán
  220.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone XR
  ốp lưng điện thoại iPhone XR, ốp lưng dòng iPhone XR, ốp lưng iphone, ốp lưng iPhone XR, ốp lưng điện thoại iphone
  -51%
  Giá thông thường
  449.000₫
  Giá bán
  220.000
  Đơn giá
  trên 
 • Slimcase cho iPhone 7/8 Plus
  ốp lưng điện thoại iphone7/8 Plus, ốp lưng dòng iphone 7/8 Plus, ốp lưng iphone, ốp lưng iphone 7/8 Plus, ốp lưng điện thoại iphone
  -51%
  Giá thông thường
  449.000₫
  Giá bán
  220.000
  Đơn giá
  trên 
×
×