Sản phẩm

Bộ lọc

Bộ lọc
Sắt xếp:

52 products

Dây sạc nhanh 100W USB C-C
Slimcase Black Sale price295.000₫
Khăn lau màn hình điện tử Slimcase
Slimcase Khăn lau - Trắng Sale price155.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy Note 20, kính cường lực Samsung Galaxy Note 20, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy Note 20, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy note 20
Slimcase Note 20 Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy Note 20, kính cường lực Samsung Galaxy Note 20, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy Note 20, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy note 20
Slimcase Note 10 Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S20 Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S20 Plus Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S20 Ultra Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S10 Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S10e Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S10 Plus Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S21 Sale price280.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S21 Plus Sale price280.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình Samsung Galaxy S21, kính cường lực Samsung Galaxy S21, kính cường lực điện thoại Samsung galaxy S21, kính cường lực Samsung, kính cường lực galaxy S21
Slimcase S21 Ultra Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng Galaxy S21 & S22
Slimcase S22 Sale price280.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12, kính cường lực điện thoại iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12/Mini
Slimcase iPhone 12 Mini Sale price280.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12, kính cường lực điện thoại iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12/Mini
Slimcase iPhone 12 / 12 Pro Sale price280.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12, kính cường lực điện thoại iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12/Mini, kính cường lực iPhone 12/Mini
Slimcase iPhone 12 Pro Max Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 13
Slimcase iPhone 13 Pro Max Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 13
Slimcase iPhone 13/13 Pro Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 13
Slimcase iPhone 13 Mini Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 14
Slimcase iPhone 14 Pro Max Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 14
Slimcase iPhone 14 Pro Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 14
Slimcase iPhone 14 Plus Sale price280.000₫
Kính cường lực cho dòng iPhone 14
Slimcase iPhone 14 Sale price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực điện thoại iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực iPhone X
Slimcase iPhone X Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực điện thoại iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực iPhone X
Slimcase iPhone XR Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực điện thoại iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực iPhone X
Slimcase iPhone XS Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực điện thoại iPhone X, kính cường lực iPhone X, kính cường lực iPhone X
Slimcase iPhone XS Max Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
BEST SELLER
Kính cường lực cho iPhone 15
Slimcase iPhone 15 Sale price445.000₫
BEST SELLER
Kính cường lực cho iPhone 15
Slimcase iPhone 15 Plus Sale price445.000₫
BEST SELLER
Kính cường lực cho iPhone 15
Slimcase iPhone 15 Pro Sale price445.000₫
BEST SELLER
Kính cường lực cho iPhone 15
Slimcase iPhone 15 Pro Max Sale price445.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực điện thoại iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus
Slimcase iPhone 7/8/SE2 Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Save 35.000₫
Kính cường lực bảo vệ màn hình dòng iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực điện thoại iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus, kính cường lực iPhone 7/8/SE2 & 7/8 Plus
Slimcase iPhone 7/8 Plus Sale price245.000₫ Regular price280.000₫
Sạc nhanh Slimcase 30W
Slimcase Black Sale price395.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy note 10, ốp lưng dòng galaxy note 10, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy note 10, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy Note 10 Slimcase Note 10 Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy note 10, ốp lưng dòng galaxy note 10, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy note 10, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy Note 10 Slimcase Note 10 Plus Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho dòng Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Slimcase Note 20 / Note 20 5G Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy note 20, ốp lưng dòng galaxy note 20, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy note 20, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy Note 20 Slimcase Note 20 Ultra Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy S10, ốp lưng dòng galaxy S10, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy S10, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy S10 Slimcase S10 Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy S10, ốp lưng dòng galaxy S10, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy S10, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy S10 Slimcase S10e Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy S10, ốp lưng dòng galaxy S10, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy S10, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy S10 Slimcase S10 Plus Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy S20, ốp lưng dòng galaxy S20, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy S20, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy S20 Slimcase S20 Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy S20, ốp lưng dòng galaxy S20, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy S20, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy S20 Slimcase S20 Plus Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
ốp lưng điện thoại samsung galaxy S20, ốp lưng dòng galaxy S20, ốp lưng samsung, ốp lưng điện thoại galaxy S20, ốp lưng điện thoại samsung
Galaxy S20 Slimcase S20 Ultra Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho dòng Galaxy S20
Galaxy S20 Slimcase S20 FE Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho Galaxy S22
Galaxy S22 Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho Galaxy S22 Plus
Galaxy S22 Plus Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 100.000₫
Slimcase cho Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultra Slimcase Pro - Nhám Đen Sale price445.000₫ Regular price545.000₫
Save 100.000₫
Slimcase cho Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultra Slimcase Pro - Nhám Trắng Sale price445.000₫ Regular price545.000₫
Save 100.000₫
Slimcase cho Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultra Slimcase Unique - Trong suốt Sale price445.000₫ Regular price545.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Slimcase Classic - Nhám Đen Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Slimcase Classic - Nhám Trắng Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12
iPhone 12 Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12
iPhone 12 Slimcase Classic - Nhám Đen Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12
iPhone 12 Slimcase Classic - Xanh Dương Đậm (Nhám) Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12 Mini
iPhone 12 Mini Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12 Mini
iPhone 12 Mini Slimcase Classic - Nhám Đen Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12 Mini
iPhone 12 Mini Slimcase Classic - Xanh Đậm (Nhám) Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Slimcase Classic - Trong suốt Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Slimcase Classic - Nhám Đen Sale price379.000₫ Regular price445.000₫
Save 66.000₫
Slimcase cho iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Slimcase Classic - Xanh Dương Đậm (Nhám) Sale price379.000₫ Regular price445.000₫