01

Đề tài

 • Vẽ trang trí mặt lưng của ốp bằng các chi tiết chip điện tử và mạch điện bên trong điện thoại.
 • Có thể tự do sáng tạo theo trí tưởng tượng của bản thân, không cần chính xác 100%.
 • Phong cách thể hiện Futuristic và Minimal Style.
02

Thể lệ

 • Một cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi khác nhau.
 • Tác phẩm dự thi phải do chính người dự thi sáng tạo, không sao chép từ các tác phẩm có sẵn. 
03

Cách Thức Tham Dự

 • Thí sinh xem hướng dẫn trình bày tại đây
 • Thí sinh nhận file khung thiết kế tại đây và thiết kế trực tiếp trên khung cho sẵn và nộp bài dưới dạng PDF.
 • 1 File Mock Up đi kèm (không bắt buộc), thí sinh xem hướng dẫn tại đây
04

Sử dụng hình ảnh

 • Bài dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage Slimcase Việt Nam.
 • Slimcase có quyền yêu cầu tác giả các bài dự thi đạt giải chỉnh sửa cho phù hợp.
 • Slimcase có quyền sử dụng các bài dư thi đạt giải cho mục đích thương mại (có cam kết văn bản).
01

Đề tài

 • Vẽ trang trí mặt lưng của ốp bằng các chi tiết chip điện tử và mạch điện bên trong điện thoại.
 • Có thể tự do sáng tạo theo trí tưởng tượng của bản thân, không cần chính xác 100%.
 • Phong cách thể hiện Futuristic và Minimal Style.
02

Thể lệ

 • Một cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi khác nhau.
 • Tác phẩm dự thi phải do chính người dự thi sáng tạo, không sao chép từ các tác phẩm có sẵn. 
03

Cách Thức Tham Dự

 • Thí sinh xem hướng dẫn trình bày tại đây
 • Thí sinh nhận file khung thiết kế tại đây và thiết kế trực tiếp trên khung cho sẵn và nộp bài dưới dạng PDF.
 • 1 File Mock Up đi kèm (không bắt buộc), thí sinh xem hướng dẫn tại đây
04

Sử dụng hình ảnh

 • Bài dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage Slimcase Việt Nam.
 • Slimcase có quyền yêu cầu tác giả các bài dự thi đạt giải chỉnh sửa cho phù hợp.
 • Slimcase có quyền sử dụng các bài dư thi đạt giải cho mục đích thương mại (có cam kết văn bản).

Giải thưởng hấp dẫn

Giải Nhất

5.000.000 VND tiền mặt

1 Voucher Slimcase trị giá 700.000 VND

1 Ốp lưng in tác phẩm dự thi

Giải Nhì

2.000.000 VND tiền mặt

1 Voucher Slimcase trị giá 700.000 VND

1 Ốp lưng in tác phẩm dự thi

Giải Ba

1.500.000 VND tiền mặt

1 Voucher Slimcase trị giá 700.000 VND

1 Ốp lưng in tác phẩm dự thi

Giải Bình Chọn

1.500.000 VND tiền mặt

1 Voucher Slimcase trị giá 1.000.000 VND

1 Ốp lưng in tác phẩm dự thi

Timeline cuộc thi

17/9

Phát động cuộc thi

18/9-17/10

Thí sinh thực hiện và nộp bài dự thi

18/10-24/10

Slimcase chấm bài dự thi

25/10

Công bố kết quả & trao thưởng

NỘP BÀI DỰ THI

Nộp bài